Nikolay Chkhalo

Vladimir Polkovnikov 

Nikolay Salashchenko

Alexey Pestov

Valerii Luchin

Nikolay Tsybin

Sergey Zuev

Andrey Nechai

Alexey Lopatin

Mikhail Toropov

Mikhail Svechnikov

Sergey Garakhin

Roman Pleshkov

Ruslan Smertin

Ilya Malyshev